echo "\n";


     นับถอยหลัง

        

     วัน:เวลา
เมษายน 2557
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

     คุยกันบนเฟซบุ้ค
คลิกเพื่อคุยกันทางเฟซบุ้ค

     แนะนำ คบท.
แนะนำ คบท.

     การก่อตั้ง คบท.

     การบรรยายของดร.สุทิน คลังแสง
การบรรยายของ ดร.สุทิน คลังแสดง ถึงแนวทางการต่อสู้ของ คบท.

     ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

 กรอกรายละเอียด
 ตรวจสอบผลการกรอกข้อมูล
คบท.บนเฟซบุ้ค 
 สุรินท์แอดเมิน
 กรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร


     ติดตามหนังสือราชการจากสพฐ.ถึงเขตพื้นที่

     ข่าวการศึกษา

     เรื่องน่ารู้ประจำวัน

 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเ

เรื่องที่เกี่ยวข้องจากหนังสือพิมพ์     การมอบหมายผู้มีอำนาจ พิจารณายับยั้งการปฏิบัติการของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง เป็นการชั่วคราว ในการสอบครูผู้ช่วย
     สำนักงาน ก.ค.ศ.เห็นว่า การสอบแข่งขันเป็นช่วงวันหยุดราชการ หากได้รับรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง ที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม หรือปฏิบัติการโดยขัดหรือแย้งกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด และเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างเร่งด่วน อาจจะจัดประชุม ก.ค.ศ.ไม่ทัน ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 19 (14) กำหนดไว้ว่า.....

ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 18 เม.ย. 14@ 07:02:30 ICT (24 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1978 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

 อาจารย์รัชนี ศรีไพรวรรณ กับ "ตำนานเด็กดี"

เรื่องที่เกี่ยวข้องจากหนังสือพิมพ์     อาจารย์รัชนี ศรีไพรวรรณ ผู้ประพันธ์ หนังสือ "มานะ มานี ปิติ ชูใจ"   ถึงแก่กรรมอย่างสงบแล้ว เมื่อคืนวันที่ 15 เมษายน ที่ผ่านมาเพื่อร่วมรำลึก อาจารย์รัชนี ศรีไพรวรรณ มติชนออนไลน์ ขอนำเสนอเรื่องราวของ"มานะ มานี ปิติ ชูใจ" "มานะ มานี ปิติ ชูใจ" เป็นชุดแบบเรียนภาษาไทยระดับประถมศึกษาในชั้นประถมปีที่ 1-6 รวมทั้งสิ้น 12 เล่ม ซึ่งใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยระหว่างปีพ.ศ. 2521- พ.ศ.2537 โดยที่มาของแบบเรียนนั้น เริ่มจากกระทรวงศึกษาธิการมีความต้องการ ต้องการเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ แทนแบบเดิมที่โบราณเกินไป โดยตั้งเงื่อนไขว่า "ต้องให้เด็กๆ อ่านแล้วรู้สึกสนุก ติดใจ อยากเรียนภาษาไทย" ....

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 17 เม.ย. 14@ 08:34:40 ICT (10 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3419 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

 ประธาน กรรมการคุรุสภา

เรื่องที่เกี่ยวข้องจากหนังสือพิมพ์    ศ.กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในฐานะประธาน กรรมการคุรุสภา เปิดเผยถึงการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพัฒนาแนวทางการทดสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของคุรุสภา เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ที่ประชุมเห็นว่าในการทดสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของคุรุสภานั้น ควรเป็นการสอบวัดคุณภาพบัณฑิตโดยเน้นที่องค์ความรู้ เพราะเป็นศาสตร์เฉพาะทางที่ต้องผ่านการศึกษา ฝึกฝน และพัฒนามาแล้ว ทักษะวิชาชีพที่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความชำนาญ เชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะ และจรรยาบรรณวิชาชีพที่ส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครู 

ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 14 เม.ย. 14@ 17:30:14 ICT (27 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1475 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

 มาตรา 70 สั่งย้าย โดยไม่ต้องให้ อกคศ.อนุมัติ เพราะเป็นอำนาจผอ.เขตพืนที

เรื่องที่เกี่ยวข้องจากหนังสือพิมพ์

มาตรา 70 พรบ. ครู     จากกรณีอื้อฉาว วงโยธวาทิต ร.ร.สตรีวิทยา 2 ไปขอเงินนายตัน ภาสกรนที และภายหลังมีคลิปเสียง นายพชรพงศ์ ตรีเทพา ผู้อำนวยการโรงเรียน สนทนากับนักเรียนเรื่องการวางแผนหาเงินสนับสนุนจากภาคเอกชนหลุดออกมา ทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก โดยเครือข่ายต่างๆ ในโรงเรียนเรียกร้องให้เปลี่ยนตัวผู้อำนวยการโรงเรียน แต่ทางเครือข่ายผู้ปกครองกลับมีมติสนับสนุนให้ นายพชรพงศ์ ดำรงตำแหน่งต่อไป.....


ผู้บันทึก admin เมื่อ อาทิตย์ 13 เม.ย. 14@ 06:46:54 ICT (50 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2189 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

 สรุปยอดจำนวนผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุแต่งตั้ง

คุยกับเว็บมาสเตอร์

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม อำเภอ นครชัยศรี 
     สรุปยอดจำนวนผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (เขตพื้นที่ปกติกลุ่มทั่วไป รองผ.อ.ร.ร. 691 คน / ผ.อ.ร.ร.611 คน ) (เขตพื้นที่ปกติ กลุ่มประสบการณ์ รองผ.อ.ร.ร.148 คน / ผ.อ.ร.ร. 157 คน ) (เขต จ.ช.ต.กลุ่มทั่วไป รองผ.อ.ร.ร. 47 คน / เขต จ.ช.ต.กลุ่มประสบการณ์ รองผ.อ.ร.ร. 13 คน )
ที่มา : https://www.facebook.com/ssnpschool


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 04 เม.ย. 14@ 11:36:11 ICT (26 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

 สิ่งที่ได้รับ เกือบสองปีที่เดินทาง

คุยกับเว็บมาสเตอร์ผลการประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ 3/2557 วันที่25 มีนาคม 2557
     ยุติเรื่อง 60/2 กรณีการใช้ตำแหน่งว่างที่เหลือจากการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา
    ตามที่กลุ่มรองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำที่สอบได้คะแนนผ่ำนเกณฑ์กำรตัดสินร้อยละ 60 ในตำแหน่งผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ จำนวน 1,224 คน เรียกร้องขอขึ้นบัญชี เป็นผู้ผ่านกำรสรรหำ เนื่องจำกเห็นว่ำตำแหน่งว่างและคาดว่า จะวำงจากการเกษียณอำยุราชกำรใน 2 ปีงบประมำณที่ประกำศรับสมัครมีความคลาดเคลื่อ นไปจากความเป็นจริง ซึ่งกำรประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ผ่านมา มีมติมอบ สพฐ.ตรวจสอบข้อมูลตำแหน่งว่ำงและตำแหน่งที่คำดว่ำจะว่างที่ประกำศรับสมัคร อีกครั้งหนึ่ง หากข้อมูลที่ สพฐ.ยืนยันในครั้งนี้ตรงตามที่ประกาศไว้เดิม ก็ให้...

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 27 มี.ค. 14@ 09:23:30 ICT (367 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1321 ไบต์ | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

 คำขอบคุณจากครูออน


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 20 มี.ค. 14@ 18:23:06 ICT (95 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2497 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

 สถานที่ทำการ ศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองชั้นต้น (ส่วนกลาง) และสำนักงานศาลปกครอง

สำนักงานศาลปกครอง เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 0 2141 1111 
Call center 1355 (แผนที่)

ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 07 มี.ค. 14@ 15:06:15 ICT (252 ครั้ง)
(มีต่อ... | 12252 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 5)

 เครือข่ายรายงานผลคะแนนเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน

เครือข่ายรายงานผลคะแนนเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.
ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ไม่เป็นทางการ)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

http://phonphisai.com/score/report.php

ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 28 ก.พ. 14@ 08:41:16 ICT (113 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

 ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 2/2557

ความเคลื่อนไหวการบรรจุแต่งตั้งข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 46/2557

มติกคศ. ครั้งที่ 2/2557ศึกษาธิการ - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา


ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 24 ก.พ. 14@ 09:13:58 ICT (372 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2513 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์ครูบ้านนอกดอทคอม     ผู้มีพระคุณคบท.
ขอขอบคุณ

     ผู้สนับสนุน
   
ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ 

     แนะนำสมาชิก
     ข้อมูลการใช้งาน
สวัสดี, ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: หยก
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 646

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 34
สมาชิก: 2
ทั้งหมด: 36

กำลังใช้งานขณะนี้:
01 : kk4
02 : pm

     โครงการพัฒนาระบบฯ
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายภายในสถานศึกษา

     ประเภทของเรื่อง
· ทุกประเภท
· เรื่องของไอ้มดแดง
· เอกสารที่เกี่ยวข้อง
· เผยแพร่ผลงาน
· E-mail และเบอร์โทร
· สายเลือดใหม่คบท.
· ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
· ข่าวจากหนังสือพิมพ์
· คดีความ
· คุยกับเว็บมาสเตอร์

     เรื่องที่ผ่านมา
เสาร์ 22 ก.พ.
· ทบทวนกันอีกสักครั้งสำหรับการฟ้องศาลปกครอง
พฤหัสบดี 06 ก.พ.
· รอง ผอ.สพม. เกษียณก่อนกำหนด ปี 55 ดูตรงนี้ครับ
พุธ 05 ก.พ.
· ความรู้เกี่ยวกับมาตรา 57 แห่งพรบ. ครู 2547
เสาร์ 01 ก.พ.
· แพ็คทีม ยิ่งสู้ยิ่งใหญ่
· สงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหาร
พฤหัสบดี 30 ม.ค.
· สงครามครั้งสุดท้าย
พุธ 15 ม.ค.
· ผลการประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ 11/2556 (เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556)
จันทร์ 13 ม.ค.
· ภาพแห่งความทรงจำ
พฤหัสบดี 09 ม.ค.
· สรุป เหตุการณ์ชีวิต 60/2 ครึ่งปีหลัง(กค..-ธค. 2556)
พุธ 08 ม.ค.
· ความเคลื่อนไหวล่าสุดบัญชีรวม (ผมขอคัดลอกบางส่วนของดร.อ๋ามาดูกัน)
ศุกร์ 03 ม.ค.
· สรุป เหตุการณ์ชีวิต 60/2 ในรอบครึ่งปีแรก(มค.-มิย. 2556)
ศุกร์ 06 ธ.ค.
· คัดค้านมติอนุกรรมการ วิสามัญฯ ระบบ ก.ค.ศ.
· ขอเชิญร่วมส่งต้นฉบับและสั่งจองวารสารเล่มประวัติศาสตร์
อังคาร 03 ธ.ค.
· นับถอยหลังก่อนถึงวันเกิดเว็บไซต์ ตอนอวสาน
ศุกร์ 29 พ.ย.
· มาแล้วครับ ความเป็นธรรม
พุธ 20 พ.ย.
· ภานุพงศ์ กาศทิพย์
พุธ 06 พ.ย.
· สพฐ.เตรียมสำรวจอัตราว่าตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
จันทร์ 04 พ.ย.
· ก.ค.ศ.ไฟเขียวขึ้นบัญชีรอง-ผอ.ร.ร.เพิ่ม หากพบตำแหน่งว่างมากกว่าประกาศ
อังคาร 29 ต.ค.
· ทองแท้ ยังไง ยังไง ก็ยังเป็นทองแท้ (ภาค 2)
จันทร์ 21 ต.ค.
· เชิญชมตัวอย่างระบบบริหารจัดการชั้นเรียน
เสาร์ 12 ต.ค.
· วันที่ 14 ตุลาคม 2556 เจอกันหลายเรื่อง
จันทร์ 07 ต.ค.
· ขอเชิญร่วมถวายปัจจัยสร้างเสาพระอุโบสถ
อังคาร 01 ต.ค.
· สองภารกิจสุดท้าย
· ทำอย่างไรจึงประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง
ศุกร์ 27 ก.ย.
· ขยายเวลาเปิดรับการมีส่วนร่วมวารสารเล่มประวัติศาสตร์
จันทร์ 23 ก.ย.
· ประกาศจากเว็บมาสเตอร์
เสาร์ 21 ก.ย.
· เผยแพร่ผลงาน
· การนำเสนอครั้งประวัติศาสตร์ที่กำลังจะปฏิวัติวงการการศึกษาไทย เมื่อวันที่ 20 กันย
พฤหัสบดี 12 ก.ย.
· เชิญชวนสมาชิกส่งบทความ/เรื่องราว ลงพิมพ์ในวารสารเล่มประวัติศาสตร์
· ทองแท้ ยังไง ยังไง ก็ยังเป็นทองแท้

บทความเก่าๆ

     ทำเนียบขุมกำลัง
รายชื่อสมาชิกที่ลงทะเบียน

     ติดตามตำแหน่งว่าง
จาก สพป. สพม. ทั้งหมด
จาก สำนัก/สพป./สพม. ทั้งหมด
 
จาก สพร. ทั้งหมด
หนังสือราชการจาก สพร. ทั้งหมด

     สถิติเว็บ
ยังไม่มีข้อมูล
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2005 by me.

You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.30 วินาที